VSO en NSO

pedagogisch beleid

Een printbare versie (PDF) van ons beleidsplan is hier te downloaden. Om deze te kunnen lezen op uw computer moet u in het bezit zijn van Adobe Acrobat Reader. Deze kunt u hier downloaden.

pedagogisch beleid

Voor u ligt het beleidsplan van BSO Maxi. BSO Maxi valt onder het houderschap van Harlekijn Opvang en Dienstverlening. Naast ons opvangaanbod dat tijdens de schooluren plaatsvindt (Peuteropvang), willen wij ook een aanbod bieden buiten de schooluren.

Wij (Sander en Willemijn) kregen samen het idee om een innovatieve BSO op te zetten. BSO staat voor Buiten Schoolse Opvang. Opgezet voor ouders/verzorgers die buiten de schooltijden behoefte hebben aan opvang. Wij bieden opvang met een specifiek doel: uitdaging en ontwikkeling.

Bij het bieden van Voor-Schoolse-Opvang (VSO) staat rust en ontspanning centraal dit ter voorbereiding op school.

Bij de Na-Schoolse-Opvang (NSO) staat creativiteit en uitdaging na schooltijd centraal. Wij richten ons op een goede samenwerking met de basisscholen en diverse instellingen zoals sportverenigingen, theater/muziek, De Leerweg. Onze focus is werken vanuit de 21st Century skills.

Met onze BSO-vestiging in basisschool de Ark en het goede contact met basisschool de St. Jozefschool zijn de lijntjes kort. Zo kunnen wij met elkaar bijzonderheden bespreken en helpen waar nodig is om zo kinderen extra hulp te bieden en een doorgaande leerlijn te bereiken.

Ouders willen na een dag school en BSO, nog even tijd hebben voor hun kind en hun kind voor hen. Zo bieden wij momenten voor huiswerk en is er een samenwerking met de Leerweg.

Er wordt gebruik gemaakt van gezonde tussendoortjes. Bij voorkeur natuurlijke produkten en weinig tot geen suiker, kleur- en geurstoffen.

Ons pedagogisch beleidsplan gaat in op onze manier van werken, welke methodes wij gebruiken en waarom wij dit doen en wat de visie daarachter is.

Op onze locatie en in de houding en het handelen van de pedagogisch medewerker is zichtbaar waar wij voor staan. Kinderen krijgen de kans en ruimte zich spelenderwijs te ontwikkelen op een voor hen emotioneel veilige plek.

Die plek bieden wij hen door onze houding en ons handelen te blijven afstemmen op behoeften van kinderen. In onze pedagogische acties staat het kind centraal.

Het plan maakt duidelijk wat ouders van ons mogen verwachten en waar wij voor staan. Voor de pedagogisch medewerkers vormt dit plan het uitgangspunt voor de beroepshouding en het pedagogisch handelen. Het is ook een inspiratiebron voor onze manier van werken. Alle medewerkers kennen het beleid en geven dat vorm met behoud van hun eigen pedagogische kwaliteiten. Om dit te bereiken blijven we kritisch naar onze manier van werken, zodat wij onze organisatie en ons pedagogisch handelen voortdurend verbeteren.

Daarnaast zullen wij jaarlijks een interne review van dit plan doen om na te gaan of tussentijdse wijzigingen wenselijk zijn. Tevens zullen wij de Oudercommissie jaarlijks om een review vragen met hetzelfde doel. Mochten zich omstandigheden voordoen die wijziging van het plan vereisen zullen wij deze conform onze review procedure verwerken en via onze distributie procedure allen belanghebbenden hiervan op de hoogte stellen.

Ik ben dankbaar dat ik de directie mag voeren over dit mooie bedrijf. Ons team vormt jaren van ervaring en heeft ook aanvulling van nieuwe collega’s en belangrijke ontwikkelingen. Dit willen wij uitdragen naar al onze locaties nu en in de toekomst. Ik hoop dat u als ouders / verzorgers net zo’n fijn gevoel heeft bij onze opvang. Ik sta altijd open voor verbeteringen, dus aarzel niet om mij aan te spreken en een gesprek aan te gaan.

Sander van Steekelenburg

Directeur

Harlekijn Opvang en Dienstverlening

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Locatie BSO Maxi
Registratienummer Landelijk Register: 226545921

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
info@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(Basisschool de Ark)
St. Maartensregtplein 15
2636 GC, Schipluiden
telefoon: 06-39555291

www.bsomaxi.nl

Nieuwsbrief

Onze Facebook Pagina

Twitter

  • Samenspelen en knutselen is zo fijn. Elkaar helpen en samen delen vinden wij erg belangrijk en de kinderen vinden h… ,
  • Deze jongens vinden pindakaas zoooo lekker!! Zouden we pindakaas ook zelf kunnen maken? En zo is onze ontdekkingsto… ,
  • Vandaag hebben wij mooie dromenvangers gemaakt, zodat alleen de fijne dromen overblijven. ,
  • Samen naar naturis in Maassluis. Echt een aanrader. Samen ontdekken hoe ze een dam of een stroomversnelling kunnen… ,
Naar Boven