VSO en NSO

kennismaken en wennen

Kennismaken en wennen 

Voorafgaand aan de 1e keer opvang, mag de ouder samen met de zoon of dochter langs komen om kennis te maken. Dit vindt plaats in de laatste week van de maand voor de startdatum of in overleg op een andere dag. De Intake / kennismaking duurt een half uur. De ouder(s) maar vooral het kind krijgt een eerste indruk. Voor deze kennismaking gebruiken wij een intake formulier. Dit formulier wordt met het contract vooraf toegestuurd, zodat deze ingevuld besproken kan worden. Meestal kan het kind daarna zonder moeite de volgende keer gewoon meedoen.

De ouders krijgen de ruimte om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor hun kind: aan welke rituelen een kind hecht, de wijze van troosten, bijzondere afspraken enzovoorts.

De ouders kunnen vertellen waar het kind gevoelig voor is en hoe daar rekening mee te houden. Dit is voor de pedagogisch medewerker belangrijk, omdat ze zich dan beter kan richten op het kind.

Algemene zaken die betrekking hebben op onze organisatie worden besproken en er wordt kennis gemaakt met de groep en zo mogelijk de andere pedagogisch medewerker. Tijdens dit gesprek worden de rituelen rond het brengen en halen besproken. Ouders kunnen vragen stellen over het beleidsplan of informatieboekje wat ze inmiddels hebben ontvangen. Meestal kan het kind daarna zonder moeite de volgende keer gewoon meedoen.

Wij gaan voor Maxi-maal

Voor het eerst een opvang bezoeken is voor het kind een sociaal emotionele gebeurtenis. Het kind moet nog vertrouwen krijgen in de pedagogisch medewerkers en de nieuwe omgeving. In de gewenningsperiode gaan ze zich veilig voelen en hechten aan de pedagogisch medewerkers. Ze leren zich los maken van de ouder en vertrouwen erop dat ze weer opgehaald worden door de ouders.

Als blijkt dat een kind toch moeilijk kan wennen wordt samen een stappenplan opgesteld. Het kind kan dan bijvoorbeeld eerst en deel van de ochtend komen. Die periode kan langzaam worden uitgebreid.

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Locatie BSO Maxi
Registratienummer Landelijk Register: 226545921

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
info@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(Basisschool de Ark)
St. Maartensregtplein 15
2636 GC, Schipluiden
telefoon: 06-39555291

www.bsomaxi.nl

Nieuwsbrief

Onze Facebook Pagina

Twitter

  • Samenspelen en knutselen is zo fijn. Elkaar helpen en samen delen vinden wij erg belangrijk en de kinderen vinden h… ,
  • Deze jongens vinden pindakaas zoooo lekker!! Zouden we pindakaas ook zelf kunnen maken? En zo is onze ontdekkingsto… ,
  • Vandaag hebben wij mooie dromenvangers gemaakt, zodat alleen de fijne dromen overblijven. ,
  • Samen naar naturis in Maassluis. Echt een aanrader. Samen ontdekken hoe ze een dam of een stroomversnelling kunnen… ,
Naar Boven