VSO en NSO

brengen en halen

Brengen, afscheid nemen en ophalen

Wij streven ernaar de kinderen te ontvangen in de eigen stamgroep. Ieder kind en zijn ouders ontvangen wij met enthousiasme en warmte. Vanaf 8:45 uur bij binnenkomst houden we met de ouders een korte overdracht om te horen hoe het met hun kind gaat en of er nog bijzonderheden zijn.

Wij wijzen de ouders erop dat afscheid nemen belangrijk is. Dit geeft duidelijkheid naar het kind toe. Het is in het belang van het kind dat het afscheid nemen niet te lang duurt. De pedagogisch medewerker kan hier een belangrijke rol in spelen. Het kind en de pedagogisch medewerker zwaaien samen de ouder uit. Ouders mogen altijd bellen om te vragen hoe het kind na het afscheid reageerde. Bij de overdracht geeft de pedagogisch medewerker in het kort weer hoe de ochtend verlopen is voor het kind, wat het gedaan heeft, met wie en wanneer het gespeeld heeft en of er nog bijzonderheden zijn.

Wanneer de peuters vanaf 11:45 uur opgehaald worden, wachten de ouders buiten het schoolgebouw bij het hek, tot de pedagogisch medewerker hen binnen vraagt.

 

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Locatie BSO Maxi
Registratienummer Landelijk Register: 226545921

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
info@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(Basisschool de Ark)
St. Maartensregtplein 15
2636 GC, Schipluiden
telefoon: 06-39555291

www.bsomaxi.nl

Nieuwsbrief

Onze Facebook Pagina

Twitter

  • Samenspelen en knutselen is zo fijn. Elkaar helpen en samen delen vinden wij erg belangrijk en de kinderen vinden h… ,
  • Deze jongens vinden pindakaas zoooo lekker!! Zouden we pindakaas ook zelf kunnen maken? En zo is onze ontdekkingsto… ,
  • Vandaag hebben wij mooie dromenvangers gemaakt, zodat alleen de fijne dromen overblijven. ,
  • Samen naar naturis in Maassluis. Echt een aanrader. Samen ontdekken hoe ze een dam of een stroomversnelling kunnen… ,
Naar Boven